Huisregels

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden:

  • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond.
  • Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen en niet in het bezit zijn van alcohol.
  • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
  • Roken in de tent(en) is verboden.
  • Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan dit festivalterrein.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die je oploopt tijdens je bezoek aan het evenemententerrein.
  • Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. bij het betreden van dit festivalterrein stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
  • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
  • Bij overtreding wordt de toegang ontzegd en eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de desbetreffende persoon worden verhaald